Rádi poradíme: 477 577 933online chat

Nehořlavé kabely

Nehořlavé kabely CXKH-R-J a LSOHFR pro maximální bezpečnost při požáru. Vyberte si oheň retardující kabely silové i datové do protipožárních tras.


Oheň retardující, bezhalogenové kabely B2ca

Kabely vhodné do protipožárních tras

Vyberte si nehořlavé kabely instalační s třídou reakce na oheň B2ca: silové CXKH-R na jednofázové i třífázové rozvody či datové SXKD LSOHFR pro internet. Tyto oheň nešířící kabely jsou vhodné pro instalaci požárních tras, pro ovládání výtahů, zabezpečovacích systémů či únikového osvětlení. Nehořlavé kabely jsou navržené tak, aby vydržely velký žár a hned se neroztavily a nenapáchali tak ještě více škody. Proto se instalují do míst, kde je zvýšené nebezpečí požárů a nebo tam, kde by okamžité přerušení elektrického proudu mohlo způsobit závažné škody. V některých instalacích je jejich použití nařízeno vyhláškou.

Typy nehořlavých kabelů

Kabely s oranžovým pláštěm, nejčastěji silové 1-CXKH-R a ethernetové SXKD LSOH B2ca, jsou oheň retardující bezhalogenové kabely. V případě požáru uvolní jen malé množství tepla a kouře a tím zpomalují šíření požáru. Splňují normu ČSN EN 50575 (CPR) platnou v Evropské unii a jsou kasifikovány dle třídy reakce na oheň: B2ca (případně horší Cca) s doplňkem o kouři, hořících kapkách a kyselosti s1,d0,a1 nebo s1,d1,a1. Tyto kabely nejsou zkoušeny na funkčnost při požáru, ale při hoření neohrozí blízké systémy se zachováním funkčnosti při požáru. Instalují se do protipožárních příček a veřejných prostor, serverových center, pro rozvody silové jednofázové, třífázové nebo datové internetové a sdělovací.

Kabely s hnědým pláštěm, obvykle silové 1-CXKH-V a sdělovací JXFE-V, jsou také oheň retardující bezhalogenové kabely s požární třídou B2ca, navíc si zachovávají funkčnost při požáru dle normy ČSN EN 73 0895. Poznáte je podle klasifikace třídy funkčnosti kabelových tras Px-R nebo PHx-R, kde x je počet minut v podmínkách požáru. Například P90-R jsou zkoušeny na funkčnost minimálně 90 minut a dosažení teploty 945°C při normové teplotní křivce (rostoucí až k teplotě tavení mědi 1085°C), P(750)90-R jsou zkoušeny na funkčnost minimálně 90 minut při zvolené konstantní teplotě 750°C. Instalují se do protipožárních bezpečnostních systémů, tunelů metra, pro nouzová osvětlení, bezpečnostní senzory a obecně systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

Veškerý sortiment kabelů a vodičů můžete odebírat od 1 metru. Při rozdělení celkové délky vás kontaktujeme. Také jsme schopni zajistit dopravu i pro nadměrné dodávky kabelů.