Rádi poradíme: 477 577 933online chat

Reklamace

Na veškeré dodávané zboží platí záruční doba minimálně 24 měsíců. Tato záruční doba běží ode dne převzetí zakázky. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši. V případě poruchy spotřebiče v záruční době může kupující uplatnit reklamaci v nejbližším servisním středisku.


Informace o servisních střediscích najdete:

  • v příloze návodu na obsluhu
  • na záručním listu (nebo jeho příloze)
  • přes náš zákaznický servis (telefon, email)

Pro oprávněnou žádost o reklamaci prosím věnujte pozornost následujícím bodům.


Zkontrolujte, zda:

  • ovládáte spotřebič správně (dle návodu na obsluhu)
  • funkčnost spotřebiče neovlivňuje jiná okolnost (vadná elektroinstalace, apod.)
  • máte potřebnou dokumentaci (viz níže)

V souladu s občanským zákoníkem není třeba vydávat ke spotřebičům záruční listy, pokud o jejich vydání nepožádá spotřebitel. Jako podklad pro uznání záruky bude dostačující pořizovací doklad (faktura), která je součástí každé zásilky. Záruční list je součástí dodávky v závislosti na dodavateli. Pokud vaše zásilka záruční list neobsahovala nebo žádáte o jeho potvrzení, stačí kontaktovat náš zákaznický servis nebo si ho nechat potvrdit na jednom z našich velkoobchodů.

Součástí dodávky je také návod k obsluze. Pokud tomu tak není a návod chybí, kontaktujte prosím náš zákaznický servis: eshop@ielektra.cz.


Reklamace u České pošty

  • Kupující je povinen zboží při doručení zkontrolovat, zda nevykazuje vady. Pokud je obal porušen, zboží nepřebírejte. O případném poškození během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.
  • Pokud zákazník zjistí, že je zboží poškozené, až při otevření, je vhodné zboží reklamovat v pobočce České pošty. Česká pošta schvaluje reklamace pouze do 2 pracovních dní od doručení zboží. Pro bezproblémový průběh reklamace doporučujeme splnit tento termín.

Pomůžeme vám

S celým procesem reklamace vám rádi pomůžeme. Můžeme také zařídit svoz na vámi vybrané adrese (např. doma nebo v práci).


KONTAKTY