Rádi poradíme: 731 411 730online chat

Nehořlavé kabely do protipožární trasy

V tomto článku si vysvětlíme co to jsou nehořlavé kabely, za jakých podmínek je dobré nehořlavé kabely používat a kolik existuje případných druhů nehořlavých kabelů.

Jeden z nejčastějších typů vzniku požárů je elektrotechnická závada.

Požár se může při vzniku dostat až k některým kabelů, nebo dokonce až ke kabelovým svazkům, kde může napáchat velké škody. Proto se začali do budov s většími kabelovými obvody instalovat nehořlavé kabely.

Výhoda těchto kabelů je v jejich speciální a několikavrstvé izolaci, která chrání vnitřek kabelu před okolním požárem.

 

Vrstvy nehořlavého kabelu

 • Jádro: Cu jádro třídy 1,2 nebo 5 dle ČSN EN 60228
 • Izolace: XLPE materiál
 • Duše: ovin PET fólií
 • Výplň: oheň nešířící bezhalogenový polymer
 • Plášť: oheň nešířící bezhalogenový polymer

Nehořlavé kabely se dělí do několika skupin. Jednoduše řečeno, je rozdíl mezi "nehořlavým" a "oheň nešířícím".

Silové kabely oheň nešířící a bezhalogenové se používají v silových rozvodech v prostorách, kde jsou kladeny vysoké nároky na ochranu osob, zařízení, konstrukcí a materiálů např. ve veřejných prostorách, nákupních centrech, v nemocnicích, v hotelech, tunelových stavbách. Lze je využít v prostředí suchém i mokrém. Konstrukce splňuje požadavky norem řady HD 604 - speciální provedení pro elektrárny.

Nehořlavé kabely mohou být uloženy dokonce v prostředí s nebezpečím výbuchu Zóna 1 nebo 2, za dodržení podmínek jiskrové bezpečnosti dle ČSN EN 60079-11.

 

Požární třídy kabelů podle EN 50575 (CPR)

Požární třídy podle klasifikace EN 50575 platné od roku 2017 spojují normy pro zkoušení požární bezpečnosti a obsahují několik parametrů:

 • energetický obsah, sálání tepla a šíření ohně
 • množství a kyselost kouře
 • tvorbu odkapávajících kapek, které šíří oheň

Pro kabely existuje 7 tříd CA ("cable"): ACA, B1CA, B2CA, CCA, DCA, ECA, FCA.

Třída Bezpečnost Popis Typický plášť
ACA 6/6 bodů Speciální nehořlavé výrobky, kabely s keramickou izolací. Nesplnitelné u telekomunikačních kabelů (ethernet, satelit).
B1CA 5/6 bodů Nejpřísnější nároky na nehořlavost kabelů Nesplnitelné u telekomunikačních kabelů (ethernet, satelit).
B2CA 4/6 bodů Kabely, které mohou přispívat k šíření požáru. -
CCA 3/6 bodů Kabely, které mohou přispívat k šíření požáru. -
DCA 2/6 bodů Kabely s požárními vlastnosti normálního dřeva. LSNH, LSZH
ECA 1/6 bodu Kabely, které zpomalují šíření plamene, ale není norma pro tvorbu tepla a kouře. PVC
FCA 0 bodů Kabely, kterým nebyly určeny žádné požární vlasnosti. Nejsou určené pro veřejné prostory! PE

 

Reakce na oheň

Při požadavcích reakce kabelů na oheň se označují jednotlivé kritéria podle následujícího schématu. Čím nižší číslo, tím vyšší požadavky na kabel. Platí tedy s1 < s2 < s3. Nejvyšší číslo znamená "žádné požadavky".

 1. Třída reakce na oheň pro daný kabel (např. B2CA)
 2. Třída podle tvorby kouře, dýmu "smoke" s1 / s2 / s3, (nehodnotí se u tříd ACA, ECA, FCA)
 3. Třída podle tvorby a odkapávání kapek "droplets" d0 / d1 / d2, (nehodnotí se u tříd ACA, ECA, FCA)
 4. Třída podle elektrické vodivosti a kyselosti "acidity" a1 / a2 / a3, nehodnotí se u třídy ACA, ECA, FCA

 

Nehořlavé kabely na iElektra

V našem sortimentu naleznete oheň nešířící kabely a nehořlavé kabely pro silové vedení i ethernet.