Rádi poradíme: 477 577 933online chat

Oblouková ochrana

Moderní sortiment obloukových ochran AFDD a spouští ARC účinně snižují riziko požár od poruchy elektroinstalace. Vyberte si ochranu od výrobců Eaton a OEZ.
Oblouková ochrana AFDD a spouště ARC

Úplná protipožární ochrana

Nabízíme kombinované obloukové ochrany AFDD+ špičkového výrobce EATON. Jde o nejúplnější ochranu proti požáru od elektrického oblouku a zároveň úplnou ochranu nahrazující chráničojistič. Všechny funkce MCB, RCD, AFDD jsou integrovány do jednoho přístroje AFDD+ s šířkou pouze 3 moduly splňující normu ČSN 33 2000-4-42, ed. 2.. Doporučené použití obloukové ochrany je v prostředí se zvýšeným rizikem požáru a jeho šíření, ohrožení osob nebo cenného majetku: sklady, zemědělství (seníky, stodoly), dílny, dřevostavby, muzea, hotely a také fotovoltaika.

Nejlepší důvody, proč instalovat obloukovou ochranu:

  • 25% požárů způsobují elektrické poruchy.
  • Elektrický oblouk je nejčastější příčinou požárů od elektroinstalace.
  • Proudový chránič nemusí detekovat elektrický oblouk.
  • Když selžou všechna předchozí opatření, je tu ještě oblouková ochrana.

Oblouková ochrana AFDD chrání celý objekt i osoby v blízkosti před požárem způsobeným elektrickým obloukem. Nejčastějším důvodem vzniku oblouku je nedotažený šroub svorky, porušená izolace vodiče, skřípnutý kabel, navrtaný kabel nebo hlodavci či chemicky agresivní prostředí. Oblouková ochrana se zapojuje stejně jako proudový chránič, na fázový a nulový vodič. Díky vypínací schopnosti 10 kA může být oblouková ochrana instalována i do přívodního rozvaděče, kde účinně chrání celou elektroinstalaci.


Rozdíly mezi AFD, AFDD, AFDD+

AFD unit či ARC (Arc Fault Detection unit) je neúplný přístroj obloukové ochrany v podobě spouště. Při instalaci se spoušť ARC kombinuje s vhodným rozpínacím přístrojem, obvykle proudovým chráničem nebo jističem.

AFDD (Arc Fault Detection Device) je úplný přístroj s funkcí pouze obloukové ochrany.

AFDD+ (Arc Fault Detection Device plus) je kombinace obloukové ochrany s dalšími typy ochrany:

  • AFDD + MCB je kombinace obloukové ochrany s nadproudovou ochranou (jističem)
  • AFDD + RCD je kombinace obloukové ochrany s proudovou ochranou (proudovým chráničem)
  • AFDD + RCD + MCD též AFDD + RCBO je kombinace obloukové ochrany, proudové ochrany a nadproudové ochrany.

Pokud potřebujete poradit s výběrem obloukové ochrany, kontaktujte nás.