Rádi poradíme: 731 411 730online chat

Oblouková ochrana

Moderní sortiment obloukových ochran AFDD a spouští ARC účinně snižují riziko požár od poruchy elektroinstalace. Vyberte si ochranu od výrobců Eaton a OEZ.
Oblouková ochrana AFDD a spouště ARC

Úplná protipožární ochrana

Proč obloukovou ochranu? Protože 25% požárů způsobují elektrické poruchy.

Rozšiřujeme sortiment modulových přístrojů o obloukové ochrany AFDD. Oblouková ochrana AFDD chrání před vznikem elektrického oblouku a tím efektivně snižuje riziko požáru. Chrání tedy celý objekt i osoby v blízkosti. Nejčastějším důvodem vzniku oblouku je nedotažený šroub svorky, porušená izolace vodiče, skřípnutý kabel, navrtaný kabel nebo hlodavci. Nabízíme kombinované obloukové ochrany AFDD+ výrobce Eaton. Dále také spouště obloukových ochran ARC (AFD unit) k jističům OEZ a proudovým chráničům OEZ.

Oblouková ochrana AFDD a spouště obloukové ochrany ARC

Co je elektrický oblouk a oblouková porucha?

Elektrický oblouk (arc) je neúmyslný elektrický výboj. Tento výboj je nejčastější příčinou požárů způsobených poruchou elektroinstalace. Taková porucha se označuje jako oblouková porucha (arc fault) a rozlišují se dva typy: sériová a paralelní oblouková porucha. Sériová porucha vzniká přerušeným vodičem a to vlivem mechanického či chemického poškození vodiče nebo špatného kontaktu vodiče ve svorce. Paralelní porucha je oblouk mezi dvěma vodiči (fázový a nulový vodič nebo fázový a zemnící vodič) a je způsobena zpravidla porušením izolace mezi sousedními vodiči.

Tyto situace mají mnoho příčin, které jsou bohužel docela běžné v každodenním životě: skřípnutý kabel, zpuchřelý kabel, náhodné provrtání kabelu, ohnutí až zlomení kabelu, nechráněný vodič proti hlodavcům, vytržený kabel, nedotažený kontakt svorky. Jedinou ochranou proti tomu je oblouková ochrana.

Co znamená AFD ?

AFD unit (Arc Fault Detection unit či jen ARC) je neúplný přístroj obloukové ochrany, obvykle spoušť s funkcí obloukové ochrany. Tuto spoušť je nutno sestavit s rozpínacím přístrojem. Tím je nejčastěji proudový chránič (RCD) nebo jistič (MCB). Spouště obloukové ochrany od profesionálního výrobce OEZ najdete u nás.

Co znamená AFDD ?

Zkratka AFDD (Arc Fault Detection Device) značí úplný přístroj obloukové ochrany. Takový přístroj bývá v podobě modulového přístroje s instalací na DIN lištu.

Co znamená AFDD+ ?

Zkratka AFDD+ (Arc Fault Detection Device plus) je kombinace obloukové ochrany s dalšími typy ochrany:

  • AFDD + MCB je kombinace obloukové ochrany s nadproudovou ochranou (jističem)
  • AFDD + RCD je kombinace obloukové ochrany s proudovou ochranou (proudovým chráničem)
  • AFDD + RCD + MCD nebo také AFDD + RCBO je kombinace obloukové ochrany, proudové ochrany s nadproudovou ochranou. Je to v současnosti nejúplnější ochrana v jediném přístroji. U nás najdete tyto kompletní ochrany AFDD+ od profesionálního výrobce Eaton.

Instalace obloukové ochrany

Přístroje AFDD a AFDD+ jsou v podobě modulového přístroje. Ten se instaluje na DIN lištu stejně jako jističe, proudové chrániče, stykače a další rozvaděčová výbava. Aby mohli obloukové ochrany chránit celý okruh a vedení, instalují se na začátek elektrického okruhu. Z toho důvodu mají také často vypínací schopnost 10 kA, která je typická pro hlavní jističe a další. Oblouková ochrana se zapojuje stejně jako proudový chránič, na fázový a nulový vodič.

Údržba obloukové ochrany

Obloukové ochrany AFDD se musí pravidelně testovat. Jsou vybaveny testovacím tlačítkem a indikací stavu, podobně jako proudové chrániče.