Rádi poradíme: 477 577 933online chat

Měřící přístroje

Přesné hodnoty elektrických i neelektrických veličin vám naměří přesný měřící přístroj. Vyberte profi multimetry a zkoušečky napětí, nebo třeba měřič spotřeby.
Zkoušečky napětí a měřící přístroje

Druhy měřících přístrojů

Měřící přístroj nám umožňuje změřit fyzikální veličinu a okamžitě vidět hodnotu na stupnici nebo displeji. Používáme je při opravách zařízení, analýze prostředí a dalších zejména laboratorních činnostech. Existuje pestrá paleta měřících přístrojů lišící se detekcí určité veličiny a citlivostí. Můžeme je rozdělit podle typu detekované veličiny.

  • Měřiče elektrických veličin zahrnují voltmetry, ampérmetry, ohmmetry a další. Multimetr obsahuje všechny tyto přístroje.
  • Detektory neelektrických veličin jsou například laserové dálkoměry, teploměry, detektory hluku, kouře, luxmetry.

Vybíráme multimetr

Dnes nejoblíbenjšími měřícím přístroji jsou digitální multimetry, díky své univerzálnosti, miniaturním rozměrům, přesnosti a zobrazení údajů na displeji. Často umožňují měřit napětí, proud, odpor ale také frekvenci, teplotu a další neelektrické veličiny. Při výběru zvažte: funkce, měřící rozsah, počet zobrazených číslic, přesnost, bezpečnost a kvalitu, rozměry a cenu. Důležité mohou být i dodávané vodiče, sondy a příslušenství. Podle použií doporučujeme:

  • Přesný multimetr se stojánkem pro opravy, laboratorní měření a do dílny.
  • Kompaktní multimetr v pouzdru pro elektroinstalační práce.
  • Klešťový multimetr ke zjištění proudu v instalovaných kabelech bez nutnosti rozpojit obvod.

Kdy je lepší fázová zkoušečka?

Mnoha elektrikářům postačí v elektroinstalaci zjistit pouze fázové napětí 120-250V. Přitom nosí v kapsách mnoho nářadí, jako kabelový nůž, šroubovák a kleště. Na multimetr už není místo. V takovém případě, pro rychlé otestování přitomnosti napětí mezi vodiči, je ideální fázová zkoušečka nebo zkoušečka napětí, známá pod starším názvem "Vadaska". Rychlá, malá, odolná.

Přesnost měřícího přístroje

Přesnost různých analogových i digitálních měřících přístrojů vypovídá o jejich kvalitě. Tu umožňuje objektivně porovnat třída přesnosti. Je to maximální relativní chyba přístroje (v procentech) při největším rozsahu. Na přístroji nebo v manuálu bývá uvedena jako číslo ze stupnice: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 1 - 1,5 - 2,5 - 5.

Měříme spotřebu v domácnosti

Každý spotřebič "žere" elektřinu jinak, navíc individuálně podle aktuálního využití. Údaj příkonu od výrobce nemusí odpovídat reálné spotřebě v daném provozu a hodnota na elektroměru je příliš obecná. Někdy právě znalost průměrné denní či týdenní spotřeby rozhodne o tom, zda starý spotřebič ponechat či vyměnit za nový a úspornější. S měřením aktuální spotřeby pomůže měřič spotřeby. Většina jich umí také výpočet celkové, průměrné spotřeby a přepočet W na kWh a na cenu za elektřinu.

Projektujeme osvětlení místnosti

Hustotu umístění technických svítidel je dobré simulovat před jejich instalací. K počítačové simulaci nebo jen pro orientační představu je vždy důležité získat reálná změřená data. Luxmetr výborně pomůže s měřením intenzity osvětlení.

Rekonstruujeme bezpečně

Při bytové a domovní rekonstrukci často potřebujeme vyhledat elektrické vedení nebo železné konstrukce ve zdi. K tomu slouží detektor kovů a vedení. Pokud chceme přesně měřit vzdálenost kabelu od sousední zdi nebo polohu stropního svítidla, laserový dálkoměr je tou pravou volbou.

Testujeme komunikační kabely

Mnoho profesionálů požívá testery kabelů aby rychle našli příčinu poruchy či snížení kvality přenosu. Tester kabelů slouží k otestování funkčnosti datových kabelů a správnému zapojení konektorů RJ11 a RJ45. Detekuje obvykle zkrat, křížení, přerušení obvodu, kvalitu přenosu a mnoho dalších poruch. Celé testování je snadné a rychlé.