Rádi poradíme: 731 411 730online chat

Výrobce Legrand

Legrand je světový specialista na domovní elektroinstalace s bohatou historií a důrazem na etiku, životní prostředí a moderní technologie. Francouzská společnost Legrand začala v roce 1865 vyrábět porcelánové nádobí a od roku 1919 porcelánové vypínače k lustrům. Dnes je jedním z předních výrobců instalačních přístrojů, smart home technologií, řízení svítidel a dalšího. Skupina Legrand má prodejní, obchodní či průmyslové objekty v 90 zemích světa. V České republice je zákaznická podpora a showroom od roku 1992.

Legrand nabízí pro rezidenční instalace deset designových řad vypínačů a zásuvek s ladnými křivkami a pečlivě zvolenými odstíny barev. Další oblastí jsou vstupní systémy - zvonky a videotelefony nebo senzory k řízení osvětlení. Jiný výběr představuje sortiment jištění a distribuce elektrické energie s modulárními přístroji k řízení, jištění a bezpečnosti. Dlouhodobě je Legrand aktivní v technologickém pokroku a inovacích. Výsledkem toho jsou jeho produkty z oblasti smart home a elektromobility.

Protože skupině Legrand záleží na posouvání technologických hranic i na etice, uvědomuje si odpovědnost nejen za udržitelnost a životní prostředí ale také společenskou odpovědnost. Tyto závazky vyústily ve strategii CSR, kterou Legrand důsledně plní ve všech svých činnostech. Společenská odpovědnost CSR stojí na třech pilířích: dlouhodobě udržitelné obchodní vztahy a etická zodpovědnost od dodavatelů až po distributory a uživatele, komunikace se zaměstnanci a dodržování lidských práv, ochrana životního prostředí - být nízkouhlíkovou společností, sledovat životní cyklus výrobků, zavedení oběhového hospodářství.

Produkty společnosti Legrand jsou příkladem rovnováhy mezi ekologickou udržitelností a technologickým rozvojem. Tyto produkty také pomáhají snížit energetickou spotřebu, znečištění a emise skleníkových plynů při výrobě a likvidaci.