Rádi poradíme: 477 577 933online chat

Průvodce zapojení vypínačů

Přinášíme kompletní seznam nejčastějších zapojení domovních vypínačů. Ať už hledáte schéma pro vypínač č.1, vypínač č.6+6 nebo vypínač s kontrolkou. K čemu se hodí a jak zapojit vypínač č.1, vypínač č.2, vypínač č.3, vypínač č.5, vypínač č.6. vypínač č.7, vypínač č.6+1 (5a), vypínač č.6+6 (5b). AKTUALIZOVÁNO.

Provádíte elektroinstalaci vypínačů a nejste si jisti zapojením? Přinášíme kompletní a přehledný seznam nejčastějších zapojení vypínačů. Srozumitelně a přehledně ukážeme, jak zapojit lustr, průchozí haly, domovní schodiště. Informace zde načerpá jak méně zkušený tak i profesionál.


ObsahNejčastější zapojení vypínačů

Položte si otázku: Kolik spotřebičů potřebuji ovládat a z kolika míst?

Nabízíme přehledný seznam všeho, co by vás mohlo při instalaci domovních vypínačů zajímat, uživatelská i elektrotechnická schémata. Přehled zapojení vypínačů pro jedno nebo skupinu světel (obecně spotřebičů) společně. Ovládání jednoho světla či selektivně ovládaná dvě světla a více. Využijete pro jednoduché místnosti, lustr, průchozí chodbu, domovní schodiště a další.


Jak z 1 místa ovládat 1 světlo

Základní zapojení jednoho vypínače, kterým ovládáte jeden spotřebič (obvykle světlo). Vypínač řazení č.1 je vhodný pro ovládání osvětlení jednoduché místnosti.

Zapojení vypínače řazení č.1: vlevo zjednodušené schéma, vpravo elektrické schéma.

Další varianty jednoho vypínače pro jeden spotřebič jsou dvoupólový vypínač č.2 používaný s doutnavkou nebo trojpólový vypínač č.3 známý jako sporáková kombinace.

Schéma zapojení: vlevo schéma vypínače řazení č.2, vpravo schéma zapojení vypínače řazení č.3.


Jak ze 2 míst ovládat 1 světlo

Schodišťové zapojení dvou vypínačů, kterými ovládáte jeden spotřebič. Vypínač č.6 (známý jako schodišťový vypínač či střídavý přepínač) je vhodný pro ovládání osvětlení chodby, průchozí místnosti, schodiště. Tento přepínač může přepínat mezi dvěma okruhy. Lze ho ale také použít jen jako vypínač řazení č.1.

Zapojení dvou vypínačů řazení č.6: vlevo zjednodušené schéma, vpravo elektrické schéma.


Jak ze 3 a více míst ovládat 1 světlo

Schodišťové zapojení tří a více vypínačů, kterými ovládáte jeden spotřebič. První a poslední je střídavý č.6, ostatní nazývané "křížové" jsou č.7. Vypínač č.7 je vhodný pro ovládání osvětlení dlouhé chodby, schodiště. Více informací a elektroinstalační schémata zapojení střídavých a křížových přepínačů naleznete ve článku Schodišťový vypínačí ze 3 míst.

Zapojení více vypínačů řazení č.6 a č.7: vlevo zjednodušené schéma řazení 6 7 7 6, vpravo elektrické schéma řazení 6 7 6.


Jak z 1 místa ovládat více světel

Zapojení jednoho vypínače s dvěmi klapkami, kterým ovládáte zvlášť dva spotřebiče (třeba žárovky lustru). To umí vypínač řazení č.5, který obsahuje dva jednoduché vypínače se spojeným pólem. Vhodné pro větší nebo rozdělená místnost, selektivní ovládání lustru.

Zapojení děleného vypínače řazení č.5: vlevo zjednodušené schéma, vpravo elektrické schéma.


Částečné ovládání 2 světel ze 2 míst

Z jednoho místa ovládáte oba spotřebiče ale z druhého místa ovládáte pouze jeden. Dříve se v tomto zapojení používal vypínač 5a (6+1), ten je dnes nahrazen univerzálnějším 6+6 nebo též 5b. Vhodné pro místnost s chodbou, hlavní a vedlejší vchod. Řazení č.6+6 (č.5b) a č.6.

Zapojení dvojitého přepínače č.5b a schodišťového vypínače č.6: vlevo zjednodušené schéma, vpravo elektrické schéma.


Úplné ovládání 2 světel ze 2 míst

Pro potřebu ovládat selektivně dva spotřebiče ze dvou míst. Vhodné pro oboustranně průchozí dlouhá chodba. Řazení č.6+6 nebo též 5b.

Zapojení dvou dvojitých přepínačů č.6+6 (č.5b): vlevo zjednodušené schéma, vpravo elektrické schéma.


Signalizační / orientační doutnavka nebo LED

Vypínač s doutnavkou svítí při vypnutém nebo sepnutém stavu, podle toho se také rozlišují signalizační nebo orientační zapojení. "Inteligentní" vypínače mají obvykle zabudovanou LED kontrolku.

Doutnavka je speciální výbojka, zapojuje se paralelně k výstupům vypínače nebo připojeného spotřebiče. Svítí nejčastěji žlutě až oranžově, ale mohou mít i zelenou či modrou barvu. LED se někdy používají coby moderní náhrada doutnavek. Zejména v chytrých domácnostech se LED indikace těší oblibě.

Signalizační doutnavka svítí když je vypínač sepnutý, čili signalizuje zapnutý stav spotřebiče. Orientační doutnavka svítí naopak když je vypínač vypnutý, indikuje vypnutý stav spotřebiče. Slouží k orientaci a snadnému nalezení vypínače.


Vypínač se signalizační doutnavkou

Signalizační doutnavka má podobnou funkci jako "kontrolka". Signalizuje stav spotřebiče: svítí při zapnutí, nesvítí při vypnutí. Hodí se pro spotřebiče, jejichž provoz není patrný (zrakem, sluchem) z místa umístění vypínače. Vhodné pro: vypínač umístěn daleko od spotřebiče, nepřehledné prostory, výstrahu zapnutého přístroje. Řazení vypínače se signalizační doutnavkou je doplněno o písmeno S, tedy např. 1S, 2S.

Schéma zapojení jednoduchého vypínače řazení 1S se signalizační doutnavkou.

Schéma zapojení dvojitého vypínače řazení 2S se signalizační doutnavkou.


Vypínač s orientační doutnavkou

Orientační doutnavka slouží ve tmě k indikaci polohy vypínače. Řazení 1So se svorkou N je vhodné pro ovládání svítidla s elektronickým předřadníkem (zamezení blikání). Vhodné pro: tmavé prostory, nouzové režimy a krizové situace. Řazení vypínače s orientační doutnavkou je doplněno o písmena So, tedy např. 1So, 6So, 7So.

Schéma zapojení vypínače řazení 1So (se svorkou N) s orientační doutnavkou.

Schéma zapojení vypínače řazení 6So s orientační doutnavkou.

Schéma zapojení dvou schodišťových vypínačů řazení 6So s orientační doutnavkou.


Šroubové nebo bezšroubové vypínače?

Šroubové svorky jsou univerzálnější ale k jejich použití potřebujete vhodný šroubovák. Stále je upřednostňují starší generace elektromontérů. Bezšroubové svorky nepotřebují k použití šroubovák. Odizolovaný konec vodiče zasunete a zajistíte sklopením páčky svorky. Nelze je použít pro hliníkové vodiče, kvůli fyzikálním a elektrickým vlastnostem hliníku. Jsou oblíbené mezi mladšími generacemi. Možná také znáte WAGO svorky.

Bezšroubové svorky

Moderní "rychlosvorky" dnes najdeme běžně ve vypínačích i svítidlech. Jejich princip je podobný jako u WAGO svorek.

Výhody: rychlé připojení, rychlé odpojení, zapojení vodiče bez nářadí.

Nevýhody: nepřipojujte hliníkové vodiče! Pouze měděné vodiče.

Šroubové svorky

Klasické svorky se šroubem a dlouhou tradicí. Naleznete je dnes spíše v rozvodnicích a rozvaděčích než na strojcích vypínačů.

Výhody: lze připojit měděné i hliníkové vodiče.

Nevýhody: nutnost utáhnout šroub svorky šroubovákem.


FAQ - časté dotazy

 • Jaký je rozdíl mezi spínačem, tlačítkem, vypínačem a přepínačem?
  Spínač má stejnou funkci jako vypínač, spíná (resp. rozpíná) elektrický obvod. Tlačítko také spíná obvod ale jen po dobu stisku tlačítka. Přepínač přepíná mezi dvěma obvody, otočný přepínač zpravidla mezi více obvody. Značení je následovné: jednopólový vypínač má č.1 ale tlačítko má č.1/0.
 • Co znamená číslo vypínače?
  Je to číslo řazení, označující funkce a použití vypínače. Uvádíme všechna používaná řazení:
  • č.1 je jednopólový vypínač, kterým zapnete a vypnete jednu fázi. Tlačítko nedrží samo sepnuté a má řazení 1/0.
  • č.2 je dvojpólový vypínač, kterým zapnete a vypnete fázi a nulový vodič. Používá se vypínač s doutnavkou 2So.
  • č.3 je trojpólový vypínač, známý jako sporáková kombinace. S tímto vypínačem zapnete a vypnete najednou tři fáze. Někdy se nazývá sporáková kombinace.
  • č.5 je dvojitý vypínač s děleným krytem, známý jako lustrový vypínač. S jeho pomocí zapnete a vypnete nezávisle dva okruhy. Na rozdíl od řazení 2, má řazení 5 spojené vstupy.
  • č.5a neboli 6+1 je dvojitý vypínač s děleným krytem. Kombinuje vypínač řazení 1 a přepínač řazení 6. Tento typ je dnes nahrazen univerzálnějším řazením 5b.
  • č.5b neboli 6+6 je dvojitý přepínač s děleným krytem. Obsahuje dva přepínače řazení 6.
  • č.6 je jednopólový tzv. "schodišťový" přepínač, kterým přepnete mezi dvěma okruhy nebo ho použijete jako vypínač řazení 1. Nezastupitelný je ve schodišťovém zapojení.
  • č.7 je dvojpólový tzv. "křížový" přepínač. Používá se zejména mezi schodišťovými vypínači 6.
 • Jaké svorky a vypínače mohu použít pro hliníkové rozvody?
  Pro hliník je nutné použít šroubové svorky, kvůli vlastnostem hliníku. ABB vypínače se šroubovými svorkami jsou: Classic, Tango, Element, Time a Time Arbo.
 • Jaké svorky a vypínače mohu použít pro měděné rozvody?
  Pro měď máte na výběr šroubové či bezšroubové svorky. ABB vypínače s bezšroubovými svorkami jsou: Tango, Levit, Neo, Neo Tech, Element, Time, Time Arbo, future linear, solo, solo carat, alpha exclusive.
 • Svítí doutnavka vždy oranžově?
  Ne. Doutnavky se dnes vyrábějí v různých barvách. Barva světla závisí na luminiscenční vrstvě na stěně baňky. Například ABB nabízí ke svým vypínačům (spínačům) doutnavky svítící oranžově, zeleně, modře.