Rádi poradíme: 731 411 730online chat

Přepěťová ochrana – dobrá investice nebo vyhozené peníze?

Má smysl pořízení přepěťové ochrany, nebo je to zbytečně? Co je přepětí a jaké funkce má přepěťová ochrana?

V praxi se setkáváme s občasným přepětím v síti, kdy je dané napětí na krátkou dobu vyšší než napětí provozní v elektrickém obvodu.

 

Rozlišují se dva typy přepětí

  • Spínací přepětí - vnitřní vlivy, ovlivněni spínacími pochody v síti
  • Atmosférické napětí - vnější vlivy, nejčastěji úder blesku do elektrické sítě

 

Spínací přepětí

Nejčastější důvod spínacího je připojení velkého množství spotřebičů, kdy každý posílá do obvodu přepěťové impulzy. Většina běžných domácích spotřebičů je na tyto impulzy citlivá a mohou tak poničit elektrický obvod uvnitř spotřebiče. Jedná se především o přístroje jako jsou pračky, televize, počítače apod.

 

Atmosférické přepětí

Tento druh přepětí je daleko nevyzpytatelnější a nebezpečnější než přepětí spínací. Je způsobené úderem blesku. Jestliže blesk zasáhne vodič, v krátkém úseku projde okruhem obrovské množství energie, které mohou zničit veškerou elektroniku v horším případě zapříčinit vznik požáru.

 

Přepěťová ochrana

Přepěťové ochrany jsou speciální elektrické přístroje sloužící k omezení napěťových a proudových vln. Tyto vlny vznikají díky atmosférickým vlivům jako je blesk, nebo spínacími procesy v síti.

 

Funkce

Přepěťové ochrany slouží hlavně k ochraně spotřebičů, vedení a živých bytostí před účinky přepětí.

 

Třídy ochrany

Přepěťová ochrana je rozdělena do 4 základních tříd A, B, C a D podle umístění a podle velikosti přepětí.

Třída A - Svodiče přepětí umístěné ve vysokonapěťových rozvodech. Chrání rozvodnou síť, před účinky atmosférického přepětí.

Třída B - Svodič bleskových proudů - snižuje napětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené přímým, nebo nepřímým úderem blesku, hlavní ochranný prvek tvoří jiskřiště (bleskojistka). Konstrukce většinou vícedílná skládající se ze základny a výměnných jednorázových modulů, s optickou signalizací stavu. Instaluje se na co nejblíže rozhraní chráněného a nechráněného prostředí, to znamená u vstupu přívodního kabelu do objektu, většinou v přípojkových skříních, nebo hlavním elektroměrovém rozvaděči.

Třída C - Svodič přepětí - omezuje přepětí způsobené nepřímým úderem blesku a spínacími pochody v sítích. Používá se jako druhý stupeň v třístupňové ochraně. Ochranu zajišťuje jiskřiště, nebo polovodičově varistorem či transilem. Ochrana je zajištěna jednorázově, po odpojení je nutno svodič vyměnit. V případě modulového provedení se mění pouze odpojený modul. Instaluje se v podružných bytových rozvodnicích ve vzdálenosti minimálně 15m (délka kabelu) od svodiče třídy B.

Třída D - Svodiče přepětí určené pro ochranu zařízení velmi citlivých na přepětí. Snižuje napětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené nepřímým úderem blesku, nebo spínacími pochody v síti. Použití v bytech i komerčních provozech jako třetí stupeň (jemná ochrana) v 3 stupňové ochraně před přepětím. Jednorázová ochrana zajištěna polovodičem varistorem, nebo transilem. Instalace musí být provedena co nejblíže chráněnému zařízení, většinou ve formě zásuvek, nebo prodlužovacích přívodů s optickou, případně akustickou signalizací vypnutí.

 

Proč tedy pořídit přepěťovou ochranu?

Na první pohled se pořízení přepěťových ochran zdá jako nemalá investice. Nicméně pokud Vás potká přepětí spínací nebo atmosférické, je investice do přepěťové ochrany jen malá částka oproti tomu, když se Vám nenávratně poškodí spotřebiče (TV, lednice nebo pračka), nebo vyhoří elektroinstalace. U prokázané závady elektrickým přepětím výrobci spotřebičů neuznávají reklamaci. Pokud stavíte nový dům, je dnes mít nainstalovanou přepěťovou ochranu žádoucí. Při poškození bleskem hraje přepěťová ochrana velkou roli, zdali dojde k pojistnému plnění či nikoliv. Z tohoto důvodu je pořízení přepěťové ochrany vysoce rentabilní investice, která zabezpečí Vaší domácnost.