Rádi poradíme: 477 577 933online chat

Stupně krytí IP, třídy izolace a odolnost IK - přehledně

Přehled všech stupňů krytí IP a mechanické odolnosti IK s vysvětlením. Dále třídy izolace, koupelnové zóny a venkovní zóny elektroinstalace. Všechny informace na jednom místě. (AKTUALIZOVÁNO)

Při elektroinstalacích přístrojů a vodičů se zohledňuje prostředí. Na staveništi či v průmyslových instalacích je často prašné prostředí a vyšší mechanické namáhání. V exteriéru či sklepech, tunelech a dolech je vlhké až mokré prostředí. Ochranu pomocí krytu specifikuje stupeň krytí IP. V instalacích v blízkosti vody se definují tzv. zóny. A pro mechanickou odolnost se používá stupeň dynamické pevnosti IK. Ukážeme přehledně vše na jednom místě.

 

Stupně krytí IP

 

Co je stupeň krytí IP ?

Stupeň krytí IP (z anglického Ingress Protection) je dvoučíselný kód udávající stupeň ochrany přístroje pomocí krytu, např. "IP 20". První číslice udává stupeň krytí před nebezpečným dotykem, vniknutím pevných těles včetně částeček prachu; druhá číslice udává stupeň ochrany proti kapalinám, zejména vodě. Dvě číslice udávající stupeň krytí mohou být doplněny upřesňujícím písmenem. IP krytí je definované mezinárodní normou IEC 529, u nás Evropskou normou EN 60529.

 

Tabulka hodnot IP krytí

1.číslice: ochrana před vniknutím (dotykem) 2.číslice: ochrana proti škodlivým vlivům (vodě)
IP00 0
bez krytí
IP00 0
bez ochrany
IP1x 1
krytí proti vniku pevných těles větších než 50 mm a proti dotyku hřbetem ruky
IPx1 1
ochrana proti svisle kapající vody (v množství 1 - 1,5 mm za minutu)
IP2x 2
bezpečné pro uživatele: krytí proti vniku pevných těles větších než 12,5 mm a proti dotyku prstem
IPx2 2
ochrana proti kapající vody ve sklonu 15° (v množství 3 - 3,5 mm za minutu)
IP3x 3
krytí proti vniku pevných těles větších než 2,5 mm a proti dotyku nástrojem
IPx3 3
ochrana proti kropení a deště ve sklonu 60° (v množství 10 litrů za minutu)
IP4x 4
bezpečné pro děti: krytí proti vniku pevných těles větších než 1 mm a proti dotyku drátem
IPx4 4
ochrana proti stříkající vody pod všemi úhly (v množství 10 litrů za minutu)
IP5x 5
krytí proti usazenému prachu a proti dotyku drátem
IPx5 5
ochrana proti tryskající vody (při průtoku 12,5 litru za minutu)
IP6x 6
prachotěsné: plná ochrana proti prachu a proti dotyku drátem
IPx6 6
ochrana proti silně tryskající vody (při průtoku 100 litrů za minutu)
  IPx7 7
ochrana proti dočasnému ponoření v dané hloubce (1m po dobu 30 minut)
  IPx8 8
vodotěsné: ochrana proti trvalému ponoření v dané hloubce (blíže specifikuje výrobce)
  IPx9 9
ochrana proti tryskající vysokotlaké horké vodě (o teplotě nad 75°C)

 

Příklady nejpoužívanějších stupňů krytí IP

 • IP 20 - Najdete například u interiérových vypínačů a stropních svítidel.
 • IP 40 - Typicky interiérové zásuvky s clonkami nebo oceloplechové rozvodnice.
 • IP 44 - Nejčastěji exteriérové instalace na fasádu, přisazená venkovní svítidla a koupelnové instalace.
 • IP 54 - Například přisazená venkovní svítidla s čidlem pohybu.
 • IP 65 - Domovní rozvodnice, průmyslové aplikace nebo venkovní osvětlení a LED reflektory.
 • IP 67 - Určeno pro venkovní zápustná (nájezdová) svítidla, např. podél příjezdových cest či bazénu.
 • IP 68 - Toto krytí mají např. gelové spojky na kabel uložené v zemi.

 

Interiér: koupelnové zóny

Interiérové instalace, zejména koupelna, používají tzv. koupelnové zóny pro určení stupně krytí IP v závislosti na vzdálenosti od zdrojů vody. Na obrázku níže vidíte vanu, umyvadlo a sprchový kout, vyznačené zóny 0 až 3 a vzdálenosti.

Převod koupelnových zón na stupeň krytí IP:

 • Zóna 0 - Instalace přímo do vany či sprchy mají určené krytí alespoň IP X7.
 • Zóna 1 - Na zeď nad vanu a sprchu do výšky 225 cm od podlahy použijte krytí alespoň IP X5.
 • Zóna 2 - Instalace např. svítidel podél zóny 1 do vzdálenosti 60 cm (75 cm shora) mají určené krytí alespoň IP 44.
 • Zóna 3 - Mimo výše uvedené zóny stačí krytí alespoň IP 21.

 

Exteriérové instalace

Venkovní svítidla, průmyslové zásuvky a hlavní rozvaděče či staveništní rozvaděče jsou typickými příklady přístrojů s vyšším IP krytím odolávajícím povětrnostním vlivům.

IP krytí venkovních instalací:

 • Pod střechou - Zastřešená svítidla, čidla a kamery mají určené krytí IP 23.
 • Na zeď / fasádu - Na zeď domu instalujte přístroje jako venkovní zásuvky s krytím minimálně IP 44.
 • V zemi podél zdí - Zápustná osvětlení umístěná podél zdí domu mají určené krytí alespoň IP 65.
 • Volně v zemi - Zápustná osvětlení (podél cest a bazénů) mají určené krytí IP 67.

 

Třída izolace

Třídy izolace jsou třídy elektrické ochrany elektrických spotřebičů a zařízení. Je to důležitý parametr bezpečnosti přístroje. Definují se třídy I, II, III. Třída 0 je v ČR zakázána. Každý elektrický spotřebič musí být označem značkou třídy izolace nebo certifikátem CE.

třída izolace ITřída izolace I. - Zařízení má všude základní izolaci. Má ochrannou svorku pro připojení ochranného vodiče na neživou část. Pohyblivý přívod je trojžilový.

třída izolace IITřída izolace II. - Zařízení má všude dvojitou nebo zesílenou izolaci a izolovaný povrch. Nemá svorku ochranného vodiče, má dvoužilový přívodní kabel.

třída izolace IIITřída izolace III. - Zařízení určeno pro připojení ke zdroji bezpečného malého napětí (SELV). Možnost připojení zařízení pouze ke jmenovitému napětí do 50V DC nebo 120V AC. Pohyblivý přívod je dvoužilový s nezáměnnou vidlicí.

evropský certifikátCE je certifikát výrobků splňující nejen bezpečnostní nařízení Evropských zemí. Tuto značku by měl mít každý výrobek prodávaný a používaný na Evropském trhu. Značka shody CE někdy může nahradit značku třídy izolace.

 

Stupně mechanické odolnosti IK

Mechanická odolnost, nebo též dynamická pevnost, je souhrn testů odolnosti předmětu proti mechanickému poškození nárazem. Stupně mechanické odolnosti jsou značeny zkratkou IK následované číslem. Čím vyšší číslo, tím vetší energii rázu vydrželo testované zařízení. Stupně IK definuje mezinárodní norma IEC 62262, u nás Evropská norma EN 62262.

 

Tabulka hodnot IK

Stupeň odolnosti IK / náraz s energií Stupeň odolnosti IK / náraz s energií
IK01 01
Náraz 200 g z výšky 7,5 cm / rázová energie 0,15 J
IK02 02
Náraz 200 g z výšky 10 cm / rázová energie 0,20 J
IK02 05
Náraz 200 g z výšky 35 cm / rázová energie 0,70 J
IK06 06
Náraz 500 g z výšky 20 cm / rázová energie 1 J
IK07 07
Náraz 500 g z výšky 40 cm / rázová energie 2 J
IK08 08
Náraz 1,7 kg z výšky 29,5 cm / rázová energie 5 J
IK09 09
Náraz 5 kg z výšky 20 cm / rázová energie 10 J
IK10 10
Náraz 5 kg z výšky 40 cm / rázová energie 20 J

(Tabulka neobsahuje všech 11 stupňů odolnosti IK, pouze ty nejpoužívanější.)

 

Ukázka produktu s IP krytím

Každý kvalitní výrobce elektromateriálu udává u výrobků stupeň krytí, třídu izolace a stupeň mechanické odolnosti. U nás najdete například Rozvodnice MISTRAL IP65 (36 modulů) (1SLM006501A1205). Tato ABB rozvodnice z termoplastu splňuje:

 • Stupeň krytí IP 65
 • Třída izolace II.
 • Stupeň mechanické odolnosti IK 09

 

Na závěr: Jak se testuje stupeň krytí?

Testovací střediska disponují speciálními místnostmi a dokonce bazény, kde nemilosrdně vystavují zásuvky, vypínače, svítidla, rozvodnice a další elektrická zařízení účinkům vody. Výrobci jako Greenlux, ABB, NG Energy nechávají testovat své výrobky v těchto certifikovaných laboratořích.


Testování rozvodnice proudem tryskající vody


Testování zásuvky a vidlice ponořením do vody