Rádi poradíme: 477 577 933online chat

Protipožární krabice funkční při požáru

Elektroinstalační nástěnné krabice Kopos KSK 125 doplňují kompletní systém pro montáž požárně odolných tras. Od plastové rozvodné krabice se neočekává, že vydrží v požáru 90 minut při zachování funkčnosti elektrických rozvodů. Řada požárně odolných elektroinstalačních krabic Kopos KSK 125 vás překvapí! Splňuje podmínky systémů se zachováním funkčnosti při požáru.

Řada oranžových bezhalogenových krabic Kopos KSK 125 si zachovává plnou funkčnost i při požáru. Splňuje totiž mezinárodně uznávanou funkčnost při požáru P90-R, E90, PS90 podle norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0895, DIN 4102-12, STN 92 0205. Co to znamená? Tyto požárně odolné elektroinstalační krabice obsahují keramické svorky s jejichž pomocí zachovají funkčnost elektrických obvodů po nejméně 90 minut při teplotě okolo 945 °C. Krabice KSK jsou testovány při použití normové teplotní křivky, tedy náročnější verze zkoušek. Dále mají tyto krabice krytí IP66 prachotěsné a proti intenzivně tryskající vodě. Kabelové průchody i montážní otvory jsou realizovány elastickými membránami. Krycí víčko s těsněním je upevněno čtyřmi nerezovými šroubky. Krabice KSK 125 jsou určeny pouze pro silové kabely s prokázanou funkčností při požáru, například kabely 1-CXKH-V s hnědým pláštěm. Podívejme se blíže na dva nejčastěji používané typy krabic řady KSK 125.

 

Univerzální KSK 125 2PO6 pro hlavní trasy

Krabice KSK 125 2PO6 je určena pro jednofázové i třífázové silové rozvody. Poskytuje velkou svobodu připojení s 10 membránovými průchodkami po stranách a dvěmi průchodkami v zadní straně. Lze tedy propojit vedení ve zdi i volně uložené v kabelových žlabech.  Obsahuje 5 kusů keramických svorkovnic s průřezem od 1,5 do 6 mm², které umožňují připojení až 4 vodičů na jednom potenciálu.

 

Odbočná KSK 125 PO6P - připojení vedlejší trasy

Krabice KSK 125 PO6P jsou také opatřeny celkem 12 membránovými průchodkami a svorkovnicemi pro snadné připojení vedlejší trasy s běžnými spotřebiči. Na rozdíl od předchozího typu krabice, tyto obsahují jednu dvojitou keramickou svorkovnici, pět jednoduchých keramichých svorkovnic a tepelnou pojistku. Vedlejší trasa s běžnými spotřebiči neposkytuje funkčnost při požáru a je nutné ji odpojit aby neohrozila funkčnost hlavní trasy. Právě k tomu slouží tepelná pojistka v krabici.

 

Testování a klasifikace normy ČSN 73 0895

Norma ČSN 73 0895 Požární bezpečnost staveb – zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru udává požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek. Dle této normy, kabely a vodiče spolu s nosnými konstrukcemi a systémy (tedy kabelové žlaby, příchytky a instalační krabice) funkčními při požáru musejí mít klasifikaci třídou funkčnosti kabelových tras Px-R nebo PHx-R prokázanou zkouškou.

Pojem „zachování funkčnosti kabelové trasy při požáru“ definuje norma takto:

  • Elektrické kabely: odolává podmínkám požáru po stanovenou dobu bez zkratu a bez přerušení toku elektrického proudu.
  • Datové kabely: nesmí navíc dojít ke zhoršení přenosových parametrů pod stanovený limit.
  • Optické kabely: odolává podmínkám požáru po stanovenou dobu bez zhoršení stanovených přenosových parametrů.

Klasifikace podle tříd funkčnosti kabelových tras značí třídy Px-R pro normové systémy a PHx-R pro nenormové systémy. Číslo x udává počet minut ve zkoušce:

  • Normové systémy: P15-R, P30-R, P45-R, P60-R, P90-R, P120-R.
  • Nenormové systémy: PH15-R, PH30-R, PH45-R, PH60-R, PH90-R, PH120-R.
Při teplotě 1085°C se již taví měď. Tato teplota leží v třídě P120-R. Proto nemá smysl testovat kabelové trasy měděných kabelů na P120-R. Zkouška za určité teplotní křivky vysvětluje třídy funkčnosti kabelových tras. Testování probíhá ve zkušební peci za daného růstu teploty. Jsou tři možné teplotní křivky:
  1. Normová teplotní křivka – je mezinárodně uznávaný standard, u nás definovaná ČSN EN 1363-1. Má plynulý logaritmický nárůst teploty. Od počáteční teploty 20°C rychle stoupá. Ve 30.minutě je teplota 842°C, poté pozvolný nárůst. V 60.minutě je teplota 945°C, v 90.minutě je teplota 1006°C a ve 120.minutě je teplota 1049°C.
  2. Nenormová teplotní křivka – prvních 30 minut kopíruje normovou teplotní křivku, od 30. minuty konstantní teplota 842°C.
  3. Jiná teplotní křivka, dle zadavatele zkoušky.

Pro instalace protipožárních kabelových tras nabízíme sortiment ocelových kabelových žlabů, nehořlavých krabic do dutých stěn a nehořlavých kabelů s třídou hořlavosti B2ca. Nově i tuto řadu rozbočovacích krabic KSK 125 funkčních při požáru.

CHCI PROTIPOŽÁRNÍ KRABICE


Představení řady krabic Kopos KSK 125Zdroje: Kopos.cz, HLsystem.cz